Top 100 balance

Address
1 VKV3CQ4Rr2Fj1Ru1Na4Zxr8xcMJG98SKcM
2 VTSphB5XKr45M4RgwWTyoCiZuehdu77Dky
3 VShWRZadSJGYfaULFxtHZcCbm58eUKDeNF
4 VMJZkqJBLWhcLG52qPb9awSn2dMVEodFQx
5 VJbupygMjeSH8NVLLJ8HwDiQFCj7MjRUHo
6 VRZdSJTquVYYUwafNUHFMyKeJnRcPT4m6f
7 VJZ5TeNCyQ6AMrGFCdRj8aVkTAugRUqKqu
8 VKS1MP5tmC7F9HoirXspc6DiZQmxrVbsc7
9 VWrGTMXpkcjq8njSZQgmwMLKcXdtxyhj16
10 VYmZmF54r8qM1rHHrV4D1N2hbC6U7iwDtf
11 VEdyvEHBQhZydsy8L5k5ENVmh8SnKCSSN7
12 VSMF47WLMRaiRP7cv2FyGbgMh8SDy7WSNT
13 VCX2RJWKboGzAfMQYrdw9MiHdq6Z7J5QhJ
14 VY1Z8daEc2CLzhy9WUgpcW8nfLtFr6VZ1Z
15 VCprY9ZE3vQ6WLUBfpSdCV6y64HADipzja
16 VQUSdDfK5TbTfLUHurnW287ArxLDPzNdiH
17 VZjXc81Ab3QLfq1ggBeWjmnxHRa4smQTL6
18 VPbeJAdMtPzFwhgF3KtExvCw1mUsnkJZh3
19 VZ8q9WgAUxmXrjj5zTKsLbycamxxvtRDyE
20 VZ6Q5sjkbzRwQ3taVtr8ifwMJHx9ijiru4
21 VPtuzBHZAjjLQ4nTJVmrRSqoioVU56m1JU
22 VPox7tzme3aeg1UnVxWbnzMY8ytmSEHYNX
23 VVoKxYVWs776y2DZm7BMNZSKUDRh83F7Xz
24 VLdtHvjfMV5pQvVQhSsPES7bG93ufzC2V6
25 VT8791dsEDgeZjC5dou5e824kU7Yn7diLo
26 VQdq1St4A99s4MwRNVK44eubY1gdnAK9Ht
27 VQ2GmpfcGRL5cUM5sPG8JJVv8jdh4AXMfk
28 VDqfYoJcuaFVPweXhSk3rHEJCzaHtNGDrL
29 VYwBmpGDNoK62yCMhuy664TTCLXscDPAgT
30 VPpiK7G7vAs7Rjp7bFkTG93pxzRpj1knK4
31 VUZaE9BgjK6HB2L2gKfBxvckcFhzkuz4Wx
32 VVX1ef6kvgYDSrtjcyrHpwkoQ9zq9N61YW
33 VTQVtPuLB6FLMe7Aea8jZGJmmkajLhutuU
34 VNezzdfeFr4zfgwsisvTNKTjoHFvQfJaoh
35 VBya9sy6Px9m31MYgSanN84PmxtoEpi6es
36 VPuddG7NpnF6YDhqABqTsif1k1WYDYoFs8
37 VRaooVzdvYtE5qLQy9sifKDXQxd9Ts2Ja6
38 VLQ8ppRqzsirQEXTWzBp51fBoxB4wYjgMB
39 VSkfUprCEjq2R9UUjMDJAm1wVyfZAwM7B8
40 VPRjzqmMUgYT6Bz8Nq8NuStzbrh3cKzxv5
41 VCsEDSrmf2x44FojRXZnQ8xMS3L9do64eF
42 VWZfrXWFvnuxt86wwjEM3EZFffpQtZCrvT
43 VT2R5ZPkw9HnK6p1hN2XTVvoidZKz7JEwY
44 VGMmggHgyzwZhWDdGnPTMxuFBVmz9MSMn3
45 VCWJWxaXbq8tU2qVU6d6X25bTqx65Rhtns
46 VBNH7bMrwcqSbbEh3SvVTVZgwnbnA2fAUU
47 VC8aPx8AwYTUQyenndP5UH9Z5eqSJC5EhS
48 VM9GMFsapkNiyPZ2vpPgVCyFfFiKfKtfVX
49 VDY3eScgT312TmejsXajNR7NqbeFRzz7tE
50 VGW3oYC73aJTnh98CGMmQENL4jybiq3Sxy
51 VV63UpgwqztPsr6h7BLA8wxTViocCd4yXh
52 VWGY45wCCixyUY7dHpuj9UZVvFycAse6yd
53 VSxc9cn34uRRinapWcPRvPCgLEp5azWSKe
54 VDvNYRN2D2F4YkfFHSL6Pk5xVwbvaZU4SY
55 VQhF5RNghPsXJmTv45f1zLJ42u4BxnZ9Q5
56 VPDZq4JEeojcBDBHSfY7fLsYiDyanZqFVL
57 VR5jDu6VoU1kEQJe3bdJmChPCwFek15kVX
58 VTS7aYFBCv5YqWDo6n5drZH3XSy16pEZYt
59 VJMaCX5m2HrR9yLLWtxX1TJuZT3Fxmauyn
60 VHk7RhL7J8Qa84UwDRxQPXRU84cCoALaEP
61 VDSVYgxVuDPVxHUXthman6n4JaB3amfwSP
62 VKN7EVgEZ5xh8R3HEdm4SNskbM2R9HdM7Z
63 VTDLNKKjWxnUfdUyfwLz1eh63PKNgs341h
64 VYqFtoYqEqxVrvFhEjWJyKnsdfJ5PzFh5T
65 VQ3YSAXpsyRfPbPWUiHUCLcCiARMqjUHsw
66 VLu4eeWyksJTfubHDZ6WuFRM5ttCKSWng1
67 VWw2TKGC3jzRLpo7w2mCXYHfXtxXGS7HHk
68 VQ4WwmTWvjuKJ8EcBSfiVSxmL5J4PNvbPt
69 VX1KrMU8XM9ZysupKb32wB7XQ3WTm2QEA4
70 VQ9tfRBoYPMwQ9rFs178o8LyF8NSJz2m6u
71 VAnqhtMyqjaNZZFwMYKSiZJErVAhkWjgNW
72 VDjgtAkYtTrQwZg5vhQZAFo5km5QD1AFbd
73 VGgYhcB4BsLKCDcuDDThC7gcq7pV7xdgmg
74 VEEphvPfoqT3m7dG5bvx2tg7HNr2pwENdv
75 VFhV7h4QpHExk6Ye1jHgvAkspr3LRmMZDP
76 VMiWbEpxCqQxkSKyQkfZbzW2gCNGYKjgzo
77 VFtgbJr54wthE6aXgqiUsiBKPM7H9PLwhw
78 VQtRp5577xD89gJmGNhfAwSw99rkVzzdRz
79 VPjdZewTF6zz2rJ1wArTZXMLvLJLatFt2U
80 VBXH3TAh2rz9M3nkKzU9huBWa5tBgK6v83
81 VDtn4tTqXhdMqNpQQVGad6vV3D73PtkZNB
82 VXLwtRWnW2whrDUBSDPV2dJ376PC6ErjoJ
83 VXcA3DafFFQJx8TVttNFGewQhnvWFGcnYz
84 VLHwZ9doNj2rnNkvrQ7qaPGr8cGvb7yyks
85 VTWg6F19Lh4fSPGqmttHKJJSB8cAgWhgUs
86 VVGhYinsT7LbuFrpKBCDpz6LCDaccxhWyC
87 VHjPH3e4GCfLSeVg7z6nbWYquURCShYtxW
88 VKaqgGSf3EUDmDQap3D1TPrzMtYZxWxN94
89 VYUCdvQoRhBgaD2t6CMeW4u5F4K8WAonjC
90 VT4KDHQWcDhAqi3tZq2VzTQHy98o1gfsAh
91 VJax686s8SqqmM5yrNg2wB98W3qRB5zMvj
92 VPCm6xTcSRmJGkozQUYK7dAxKHjvXxSTjA
93 VGdL9CFoHJEXB16UdmHMLaJvLSNrPGAa8v
94 VZAzY2fBMxov3E4tyMjz2i3SWSuDTHFu5Z
95 VLMVefaxFek9ijkzH5JkTCx1S8n3qQPi9Q
96 VGoAfJ5o49zZXqcx6MqH6DvtouQi3BvqLM
97 VYDjrYrhK7Ma4ruYjPeehgmGEwV2JbK1LH
98 VSUsSsiwMdCRWW5RuABpU5Nj8NbX2tnH7D
99 VUgrJs5i1oo6a3PFzqCJ8d3djtwzsiW5np
100 VNRe36YoJeZH8sUXodGH8t6nSVsT5pHTnj

Top 100 received

Address
1VUhxeZNwsvW9phMxaYiA79LqKnScrp9ELG
2VJKKb7BugfwsRkAUjZdHrsHkt9LCEGVVGa
3VEwMSM5eJQWqR12NDZWHSSPzjkuYMs9bAh
4VR9c7uHxV9Vg6EnoBxAdoYULKvWjsGYYbL
5VW1B8W33SR581Tj4xgqUK8Wco9g12MDWCi
6VGge7oF1XFrhhbDo96j1EpHJUn4eSRCENp
7VSbeifSggBcnABhPywWMCmuuuRugxFEAen
8VBpkPGDv5spRvp4CMXudnfLR36JbxXuiyq
9VYaL4KSXc4fby51jY95gWzV4JPjJwpVGbp
10VK79VE88MCF6yNpSZZXowV4kRwwAk8Qc9h
11VHEpH7aCEifYaTgRvLHm5KBrqZTGdHVR2A
12VByrypHjwVsioyR6YRpotwBq5W8RdRYHGy
13VKV3CQ4Rr2Fj1Ru1Na4Zxr8xcMJG98SKcM
14VTSphB5XKr45M4RgwWTyoCiZuehdu77Dky
15VKS1MP5tmC7F9HoirXspc6DiZQmxrVbsc7
16VShWRZadSJGYfaULFxtHZcCbm58eUKDeNF
17VLSmqxNiyKgnMt7fYaKfirTyKpSrjA9FGk
18VMJZkqJBLWhcLG52qPb9awSn2dMVEodFQx
19VJbupygMjeSH8NVLLJ8HwDiQFCj7MjRUHo
20VRZdSJTquVYYUwafNUHFMyKeJnRcPT4m6f
21VDtn4tTqXhdMqNpQQVGad6vV3D73PtkZNB
22VJZ5TeNCyQ6AMrGFCdRj8aVkTAugRUqKqu
23VDGc7sWEPYobLzjD9opC7pyEp7QCUjtgUq
24VYFGgvoiBcvvGMc182ENW6bn9h3zPmb7Ho
25VYmZmF54r8qM1rHHrV4D1N2hbC6U7iwDtf
26VWrGTMXpkcjq8njSZQgmwMLKcXdtxyhj16
27VEdyvEHBQhZydsy8L5k5ENVmh8SnKCSSN7
28VCX2RJWKboGzAfMQYrdw9MiHdq6Z7J5QhJ
29VVoKxYVWs776y2DZm7BMNZSKUDRh83F7Xz
30VSMF47WLMRaiRP7cv2FyGbgMh8SDy7WSNT
31VCprY9ZE3vQ6WLUBfpSdCV6y64HADipzja
32VY1Z8daEc2CLzhy9WUgpcW8nfLtFr6VZ1Z
33VYqFtoYqEqxVrvFhEjWJyKnsdfJ5PzFh5T
34VTuUhCMapmC8rQoxpwSiphxiFtNiUrPQCw
35VPtuzBHZAjjLQ4nTJVmrRSqoioVU56m1JU
36VZjXc81Ab3QLfq1ggBeWjmnxHRa4smQTL6
37VQUSdDfK5TbTfLUHurnW287ArxLDPzNdiH
38VPbeJAdMtPzFwhgF3KtExvCw1mUsnkJZh3
39VZ8q9WgAUxmXrjj5zTKsLbycamxxvtRDyE
40VZ6Q5sjkbzRwQ3taVtr8ifwMJHx9ijiru4
41VMP23dpsxfPJ1eVKqNQdUFBU7vKgbQzsrb
42VTrm4ejkBgwCceznkfemfjeFKewvp2zXgd
43VQdq1St4A99s4MwRNVK44eubY1gdnAK9Ht
44VUEFG5HE5fzqvCHNPrShLHMi5ARAY7WpWq
45VGPQaK8CKzGn25a3epj6yiav6kpKwPVYDA
46VLdtHvjfMV5pQvVQhSsPES7bG93ufzC2V6
47VT8791dsEDgeZjC5dou5e824kU7Yn7diLo
48VCy9xZ2DCMJ81Y94nDDrTAP3trT1oDfEaq
49VRdKyiit2gozqm2F4EJvJiWdHwKqbR6RHg
50VKGUW9XBfjpZLBUoAbHmJyqurvQVzedCM8
51VUNSAFWShKC61y91WYZGrpwtQvMAKkkBSf
52VPox7tzme3aeg1UnVxWbnzMY8ytmSEHYNX
53VVeNfAvKE1gPvtdsBULRpDmJ1WrvKm27Kv
54VCG7RbCGZqvovnvYKLgbN5JZwAth3h1eLw
55VN4SV5RidNSZvEZy3nhdMtoaiuigH3xgJg
56VHoCRR8kxEMBrpZMpC3xYj8QuJ7gdcSmB4
57VEHaH5CoEprgEW2JSPtpZiFqLWePu9XvCJ
58VVgp55sYzomv8wi9fino1oeUHcY7DxPkFs
59VXcA3DafFFQJx8TVttNFGewQhnvWFGcnYz
60VQR745xK17VAncLGsmTFCe9AEb8xjx7Wt5
61VQDCbJC1BEaKJboTJyUPg4UzLkGVitx2hA
62VPGXBuQwBingsiLGG5CX8az84XGXbzz3At
63VGkZY94nDBqihrTwXFGobckWtGUQxWi4gG
64VCVfWFa7qEW6c34VXj7Cra6avqdmquax2S
65VVCRMmrtNB3gnTqimicCcxNjiV32jCaNz4
66VUPfoMBjiHHP6EGe9wAZEFKVBFDcoBWcA9
67VDttdmXgk1zCSXCW7YQnX7s9TAcvr17JNA
68VRkPkwihyrt58s5JASEfKhheAEuY5Y3G44
69VEYbbBrvmo49nPt8cbtoXemerBYw4CQWLW
70VRGZDanP74gUWSqjdvKZJKLJ4zYC4oZ9Vb
71VJsHwo62RhpbhWzTzckic5gV2RA1JkEm6B
72VCBrVd8wKrJpcr6hdD1GThQDVx8VSv9Tc3
73VYpSwUwTYUq78m8CFqKKfdYHTo5W2bbPbj
74VPr9GABuTQyThLhMADawgRcLDDta2fgjwx
75VRHY9LDucdFA3vGPiiPYUmpgBePhdpDus3
76VJbY6gaabkPr9PWtZQ9FTQDHtUAhHe23og
77VQ2GmpfcGRL5cUM5sPG8JJVv8jdh4AXMfk
78VKNtjwXTkm5AwLLmFq1xtajAmf6j5YDJAf
79VPK9kWsDsqF7Zo5qs592aKLDqba6iC4BDV
80VDqfYoJcuaFVPweXhSk3rHEJCzaHtNGDrL
81VPpiK7G7vAs7Rjp7bFkTG93pxzRpj1knK4
82VTQVtPuLB6FLMe7Aea8jZGJmmkajLhutuU
83VVX1ef6kvgYDSrtjcyrHpwkoQ9zq9N61YW
84VYwBmpGDNoK62yCMhuy664TTCLXscDPAgT
85VUZaE9BgjK6HB2L2gKfBxvckcFhzkuz4Wx
86VNezzdfeFr4zfgwsisvTNKTjoHFvQfJaoh
87VBya9sy6Px9m31MYgSanN84PmxtoEpi6es
88VPuddG7NpnF6YDhqABqTsif1k1WYDYoFs8
89VV63UpgwqztPsr6h7BLA8wxTViocCd4yXh
90VCqsH7RUbeHbr4mDUaVZ8y2derAPf1xuRK
91VFwvMYeG2m6fHjcJZ8NAAwL5WN5KuqH6QL
92VF2bkKb5MhoKX64WCDLZcCDUNVWZH4rAz8
93VEQWQqbL1UGo34RqeRfZVW4NxFEfkhHKr1
94VQDqGmQ6L1dvtCh8RvVevVu7u2qhmYiLkQ
95VTLjbCzwrQaDW3bvRvt5hWMaUKeuPMzaum
96VTbMCrAguZh2fwBqoY3bXK5rrNuBTEsBoA
97VFtaYN9PANXvTPunwEWc4cYM7Ug46qkCy8
98VBsakVJFUDNW64eSvMvGki4cDPixXv9zJ3
99VRWibVa2f5BBEVygYKSF9HCH9maWCsbt16
100VJJEJGS8Bi7f9Z6h8Xv9ue7jfyxrkW9VRP

Wealth distribution

Amount (VDA)%
Top 25
1234383.0485115042.99
Top 50
258646.300422009.01
Top 75
226276.522800007.88
Top 100
187330.202300006.52
Total 93.48