Top 100 balance

Address
1 VKV3CQ4Rr2Fj1Ru1Na4Zxr8xcMJG98SKcM
2 VTSphB5XKr45M4RgwWTyoCiZuehdu77Dky
3 VSbFW3LkGtxY5iBq718zFdebupqpLCr9mM
4 VDGc7sWEPYobLzjD9opC7pyEp7QCUjtgUq
5 VKAJWfYtHoRtg5xRLgkdYD3qKRed7ht5at
6 VShWRZadSJGYfaULFxtHZcCbm58eUKDeNF
7 VGPQaK8CKzGn25a3epj6yiav6kpKwPVYDA
8 VM9GMFsapkNiyPZ2vpPgVCyFfFiKfKtfVX
9 VMJZkqJBLWhcLG52qPb9awSn2dMVEodFQx
10 VRZdSJTquVYYUwafNUHFMyKeJnRcPT4m6f
11 VJbupygMjeSH8NVLLJ8HwDiQFCj7MjRUHo
12 VKS1MP5tmC7F9HoirXspc6DiZQmxrVbsc7
13 VJZ5TeNCyQ6AMrGFCdRj8aVkTAugRUqKqu
14 VV63UpgwqztPsr6h7BLA8wxTViocCd4yXh
15 VRaooVzdvYtE5qLQy9sifKDXQxd9Ts2Ja6
16 VDtn4tTqXhdMqNpQQVGad6vV3D73PtkZNB
17 VWrGTMXpkcjq8njSZQgmwMLKcXdtxyhj16
18 VT8791dsEDgeZjC5dou5e824kU7Yn7diLo
19 VYmZmF54r8qM1rHHrV4D1N2hbC6U7iwDtf
20 VEdyvEHBQhZydsy8L5k5ENVmh8SnKCSSN7
21 VHk7RhL7J8Qa84UwDRxQPXRU84cCoALaEP
22 VSMF47WLMRaiRP7cv2FyGbgMh8SDy7WSNT
23 VCX2RJWKboGzAfMQYrdw9MiHdq6Z7J5QhJ
24 VBB2njDrNQjfoN4r5LdAKYtcbBtDJBWAbm
25 VY1Z8daEc2CLzhy9WUgpcW8nfLtFr6VZ1Z
26 VCprY9ZE3vQ6WLUBfpSdCV6y64HADipzja
27 VQUSdDfK5TbTfLUHurnW287ArxLDPzNdiH
28 VZjXc81Ab3QLfq1ggBeWjmnxHRa4smQTL6
29 VPbeJAdMtPzFwhgF3KtExvCw1mUsnkJZh3
30 VZ8q9WgAUxmXrjj5zTKsLbycamxxvtRDyE
31 VPtuzBHZAjjLQ4nTJVmrRSqoioVU56m1JU
32 VZ6Q5sjkbzRwQ3taVtr8ifwMJHx9ijiru4
33 VZ9XJsrEqMpnVkjWYBYcVnPzMZZEfMzhkM
34 VLSDs2sUh2uioCkjWxGpiuohqSW842ZGZz
35 VVoKxYVWs776y2DZm7BMNZSKUDRh83F7Xz
36 VLdtHvjfMV5pQvVQhSsPES7bG93ufzC2V6
37 VQ2GmpfcGRL5cUM5sPG8JJVv8jdh4AXMfk
38 VDqfYoJcuaFVPweXhSk3rHEJCzaHtNGDrL
39 VYwBmpGDNoK62yCMhuy664TTCLXscDPAgT
40 VPpiK7G7vAs7Rjp7bFkTG93pxzRpj1knK4
41 VUZaE9BgjK6HB2L2gKfBxvckcFhzkuz4Wx
42 VVX1ef6kvgYDSrtjcyrHpwkoQ9zq9N61YW
43 VTQVtPuLB6FLMe7Aea8jZGJmmkajLhutuU
44 VNezzdfeFr4zfgwsisvTNKTjoHFvQfJaoh
45 VBya9sy6Px9m31MYgSanN84PmxtoEpi6es
46 VPuddG7NpnF6YDhqABqTsif1k1WYDYoFs8
47 VTbMCrAguZh2fwBqoY3bXK5rrNuBTEsBoA
48 VKaqgGSf3EUDmDQap3D1TPrzMtYZxWxN94
49 VGdL9CFoHJEXB16UdmHMLaJvLSNrPGAa8v
50 VLQ8ppRqzsirQEXTWzBp51fBoxB4wYjgMB
51 VJJEJGS8Bi7f9Z6h8Xv9ue7jfyxrkW9VRP
52 VHjPH3e4GCfLSeVg7z6nbWYquURCShYtxW
53 VYUCdvQoRhBgaD2t6CMeW4u5F4K8WAonjC
54 VSkfUprCEjq2R9UUjMDJAm1wVyfZAwM7B8
55 VNRe36YoJeZH8sUXodGH8t6nSVsT5pHTnj
56 VJax686s8SqqmM5yrNg2wB98W3qRB5zMvj
57 VPRjzqmMUgYT6Bz8Nq8NuStzbrh3cKzxv5
58 VCE5QhTnukZmtHGunYygrhPhZjJBQzxMQh
59 VGoAfJ5o49zZXqcx6MqH6DvtouQi3BvqLM
60 VLHwZ9doNj2rnNkvrQ7qaPGr8cGvb7yyks
61 VPCm6xTcSRmJGkozQUYK7dAxKHjvXxSTjA
62 VVGhYinsT7LbuFrpKBCDpz6LCDaccxhWyC
63 VUgrJs5i1oo6a3PFzqCJ8d3djtwzsiW5np
64 VL1XRCs3e1CDApZaprcZucREJ8oZiy1aLY
65 VSUsSsiwMdCRWW5RuABpU5Nj8NbX2tnH7D
66 VCsEDSrmf2x44FojRXZnQ8xMS3L9do64eF
67 VM4FtcgPhiYWfE9nnmS5Pp1j3mi1tTBgP1
68 VGgd7bqep9h3CPdYe3XEG49kWfXLpnF1K6
69 VYDjrYrhK7Ma4ruYjPeehgmGEwV2JbK1LH
70 VMyGDzdT3oFkZZHHdfRZ8NaQn5hBca9M8W
71 VXooNBLAwxzEhu3esG96sUzHeUgTzmjb3L
72 VQhfEqyNbQ3dCbFJHggJtmpZAukzDwZ1Us
73 VWZfrXWFvnuxt86wwjEM3EZFffpQtZCrvT
74 VZAzY2fBMxov3E4tyMjz2i3SWSuDTHFu5Z
75 VHyJmFyCuY8wBK3ZpEYtALjU6QzNmEdfqk
76 VBtQ3RMkVFgmqY1knjtGbGk5QJ9khQPubm
77 VJ95GoScYTRJr5RMAdHoKqexVQjiF6cHQk
78 VCU1MdJxH42KJzmRKnhGSs2tyfVWC8cQd3
79 VETmziKqy7JSkfHXXq7BZz9WE7h9sVHN3K
80 VT2R5ZPkw9HnK6p1hN2XTVvoidZKz7JEwY
81 VMCgoTCBFbCHNyBEkt5HAmKGW6swfyS9ka
82 VQdq1St4A99s4MwRNVK44eubY1gdnAK9Ht
83 VBeKaf6St7dwEMCou2ymxmG9kqgnRhT6TB
84 VGMmggHgyzwZhWDdGnPTMxuFBVmz9MSMn3
85 VCWJWxaXbq8tU2qVU6d6X25bTqx65Rhtns
86 VBNH7bMrwcqSbbEh3SvVTVZgwnbnA2fAUU
87 VC8aPx8AwYTUQyenndP5UH9Z5eqSJC5EhS
88 VDY3eScgT312TmejsXajNR7NqbeFRzz7tE
89 VGW3oYC73aJTnh98CGMmQENL4jybiq3Sxy
90 VKGUW9XBfjpZLBUoAbHmJyqurvQVzedCM8
91 VWGY45wCCixyUY7dHpuj9UZVvFycAse6yd
92 VSxc9cn34uRRinapWcPRvPCgLEp5azWSKe
93 VTihe5SYEXHMezLKexgcVWYmgehTbk8rms
94 VDvNYRN2D2F4YkfFHSL6Pk5xVwbvaZU4SY
95 VQhF5RNghPsXJmTv45f1zLJ42u4BxnZ9Q5
96 VPDZq4JEeojcBDBHSfY7fLsYiDyanZqFVL
97 VR5jDu6VoU1kEQJe3bdJmChPCwFek15kVX
98 VTS7aYFBCv5YqWDo6n5drZH3XSy16pEZYt
99 VJMaCX5m2HrR9yLLWtxX1TJuZT3Fxmauyn
100 VDSVYgxVuDPVxHUXthman6n4JaB3amfwSP

Top 100 received

Address
1VUhxeZNwsvW9phMxaYiA79LqKnScrp9ELG
2VJKKb7BugfwsRkAUjZdHrsHkt9LCEGVVGa
3VEwMSM5eJQWqR12NDZWHSSPzjkuYMs9bAh
4VR9c7uHxV9Vg6EnoBxAdoYULKvWjsGYYbL
5VW1B8W33SR581Tj4xgqUK8Wco9g12MDWCi
6VGge7oF1XFrhhbDo96j1EpHJUn4eSRCENp
7VSbeifSggBcnABhPywWMCmuuuRugxFEAen
8VBpkPGDv5spRvp4CMXudnfLR36JbxXuiyq
9VYaL4KSXc4fby51jY95gWzV4JPjJwpVGbp
10VK79VE88MCF6yNpSZZXowV4kRwwAk8Qc9h
11VHEpH7aCEifYaTgRvLHm5KBrqZTGdHVR2A
12VByrypHjwVsioyR6YRpotwBq5W8RdRYHGy
13VKV3CQ4Rr2Fj1Ru1Na4Zxr8xcMJG98SKcM
14VKS1MP5tmC7F9HoirXspc6DiZQmxrVbsc7
15VLSmqxNiyKgnMt7fYaKfirTyKpSrjA9FGk
16VDtn4tTqXhdMqNpQQVGad6vV3D73PtkZNB
17VDGc7sWEPYobLzjD9opC7pyEp7QCUjtgUq
18VTSphB5XKr45M4RgwWTyoCiZuehdu77Dky
19VP7UcXbNGB8W225Da8R8wso55hpuAdUG1b
20VFiwT6FTQC98RbVNwnyh1JuzsfTkkGWmsY
21VBhGHRiMCSD2bMZtX2qHAt6y5prbWrXFpq
22VEjosc1f8HFtKEQBEg8b4ZmEWEh3th5mSe
23VDcKYZVuJCnm4tuvkV3LpC571e8Pg3DmuN
24VZbRQ92D1T9PZXP4E8nqrb32QgqTs5JQL3
25VMPgEREiLXd39FYjCX91CswuzdZPM6kfzG
26VTjxKXDKxQ42Ye7bfCWuN8ethmYnMwFmc8
27VWWSogobVLkykNgpn8rEwPuGoJu7CrucTN
28VFcBzthggXLpwd3LeKSjZbWrARToPzsz8d
29VKMaiYBF6oy4ihRvKP8GA523TQ4nfXSwsR
30VUDkg3gQaxX2zUwT5hhmdSUM5vcyz5Z9dY
31VKantqz9gnb4oXsvcW5JgBnot3YvZybvgR
32VTpnB2eLm4fRXidfFhXeuzRGWgF4cW2YZF
33VZjTupGfWXKphWNW5MSb8ac5xw7EpAxo9P
34VN86RTen1uHgkLUzKgpZU9cL6VDgjP86TW
35VTMFMXNXyncYMcfz1qTnd87zQQoZqTPNNd
36VMLCuizKauEmyKtDhqTDvUsxt5eBNAsFBT
37VNVrtjW7tRS4UzP5Zr5zK41TeuPQiKDvvE
38VX4XSmkqZHGrLrLRW4iNnNCJ22cJqk53ja
39VQi31mJdjMjFxcbz1bDpxvRwGUvc6A2u5t
40VQffAcZcbt9NFojPuQW4Y4aQWAkp8FLwsa
41VZqR1GLqKBTFYKMv4fKb1BDP55Drorvx1i
42VJddxszVfmf51TTxaMjRjmoMiXrgb4ESdj
43VNL3khbRa9Ci6iE5TFp82dhrZh8Gr2bVgt
44VHWMWY2Bfzake6zYjrxnjsLUjQfRpsPFZt
45VVvg9x6CxHSbR9LfkZWX8xYNkQVebrTVyt
46VSbFW3LkGtxY5iBq718zFdebupqpLCr9mM
47VShWRZadSJGYfaULFxtHZcCbm58eUKDeNF
48VKAJWfYtHoRtg5xRLgkdYD3qKRed7ht5at
49VMJZkqJBLWhcLG52qPb9awSn2dMVEodFQx
50VM9GMFsapkNiyPZ2vpPgVCyFfFiKfKtfVX
51VGPQaK8CKzGn25a3epj6yiav6kpKwPVYDA
52VJbupygMjeSH8NVLLJ8HwDiQFCj7MjRUHo
53VRZdSJTquVYYUwafNUHFMyKeJnRcPT4m6f
54VHFA8bp5rdoRknJsB2KJqgNZevVHAVu2Yi
55VMP23dpsxfPJ1eVKqNQdUFBU7vKgbQzsrb
56VJZ5TeNCyQ6AMrGFCdRj8aVkTAugRUqKqu
57VSufaG45jPHw8mHcCn3HLr7Y3ty7rmoJ2m
58VUEFG5HE5fzqvCHNPrShLHMi5ARAY7WpWq
59VV63UpgwqztPsr6h7BLA8wxTViocCd4yXh
60VRq6X7Do5W8Y1xkLMXtVxMoRCqHkZ5EtEy
61VDttdmXgk1zCSXCW7YQnX7s9TAcvr17JNA
62VYFGgvoiBcvvGMc182ENW6bn9h3zPmb7Ho
63VYmZmF54r8qM1rHHrV4D1N2hbC6U7iwDtf
64VWrGTMXpkcjq8njSZQgmwMLKcXdtxyhj16
65VPaqKhpqgMEETkGSpCiJ2o6JjDupjNp8Qg
66VFYLFTv9TUVZFLAdNdFCcjgt88VbSMGZZK
67VPtuzBHZAjjLQ4nTJVmrRSqoioVU56m1JU
68VEdyvEHBQhZydsy8L5k5ENVmh8SnKCSSN7
69VCX2RJWKboGzAfMQYrdw9MiHdq6Z7J5QhJ
70VVoKxYVWs776y2DZm7BMNZSKUDRh83F7Xz
71VSMF47WLMRaiRP7cv2FyGbgMh8SDy7WSNT
72VCprY9ZE3vQ6WLUBfpSdCV6y64HADipzja
73VY1Z8daEc2CLzhy9WUgpcW8nfLtFr6VZ1Z
74VYqFtoYqEqxVrvFhEjWJyKnsdfJ5PzFh5T
75VTuUhCMapmC8rQoxpwSiphxiFtNiUrPQCw
76VDy4NFJuFqcB2vkqrHQ5MK6BgUTamUoRq7
77VT8791dsEDgeZjC5dou5e824kU7Yn7diLo
78VZjXc81Ab3QLfq1ggBeWjmnxHRa4smQTL6
79VQUSdDfK5TbTfLUHurnW287ArxLDPzNdiH
80VPbeJAdMtPzFwhgF3KtExvCw1mUsnkJZh3
81VRaooVzdvYtE5qLQy9sifKDXQxd9Ts2Ja6
82VZ8q9WgAUxmXrjj5zTKsLbycamxxvtRDyE
83VGUhfK9SAzWwxnH8vEPL6ANHiQrnZw5XfZ
84VZ6Q5sjkbzRwQ3taVtr8ifwMJHx9ijiru4
85VLdtHvjfMV5pQvVQhSsPES7bG93ufzC2V6
86VKGUW9XBfjpZLBUoAbHmJyqurvQVzedCM8
87VBB2njDrNQjfoN4r5LdAKYtcbBtDJBWAbm
88VTrm4ejkBgwCceznkfemfjeFKewvp2zXgd
89VQdq1St4A99s4MwRNVK44eubY1gdnAK9Ht
90VUNSAFWShKC61y91WYZGrpwtQvMAKkkBSf
91VJE8jnvSGqHLubHYYkhF3kh5tXiJEDhbRc
92VPGXBuQwBingsiLGG5CX8az84XGXbzz3At
93VHk7RhL7J8Qa84UwDRxQPXRU84cCoALaEP
94VCy9xZ2DCMJ81Y94nDDrTAP3trT1oDfEaq
95VRdKyiit2gozqm2F4EJvJiWdHwKqbR6RHg
96VPp8HYtm8PA8BJBdLGWsqwCL3bsHxT95WA
97VQDCbJC1BEaKJboTJyUPg4UzLkGVitx2hA
98VVuqUyfxkEqqHNGYrsFcGXgLwpKZQiUAtc
99VJsHwo62RhpbhWzTzckic5gV2RA1JkEm6B
100VPox7tzme3aeg1UnVxWbnzMY8ytmSEHYNX

Wealth distribution

Amount (VDA)%
Top 25
1649386.9706437739.91
Top 50
312260.954100067.56
Top 75
249162.502500006.03
Top 100
238999.502800005.78
Total 94.22