Top 100 balance

Address
1 VKV3CQ4Rr2Fj1Ru1Na4Zxr8xcMJG98SKcM
2 VTSphB5XKr45M4RgwWTyoCiZuehdu77Dky
3 VMJZkqJBLWhcLG52qPb9awSn2dMVEodFQx
4 VKS1MP5tmC7F9HoirXspc6DiZQmxrVbsc7
5 VShWRZadSJGYfaULFxtHZcCbm58eUKDeNF
6 VJbupygMjeSH8NVLLJ8HwDiQFCj7MjRUHo
7 VRZdSJTquVYYUwafNUHFMyKeJnRcPT4m6f
8 VJZ5TeNCyQ6AMrGFCdRj8aVkTAugRUqKqu
9 VWrGTMXpkcjq8njSZQgmwMLKcXdtxyhj16
10 VYmZmF54r8qM1rHHrV4D1N2hbC6U7iwDtf
11 VEdyvEHBQhZydsy8L5k5ENVmh8SnKCSSN7
12 VSMF47WLMRaiRP7cv2FyGbgMh8SDy7WSNT
13 VCX2RJWKboGzAfMQYrdw9MiHdq6Z7J5QhJ
14 VY1Z8daEc2CLzhy9WUgpcW8nfLtFr6VZ1Z
15 VCprY9ZE3vQ6WLUBfpSdCV6y64HADipzja
16 VPtuzBHZAjjLQ4nTJVmrRSqoioVU56m1JU
17 VQUSdDfK5TbTfLUHurnW287ArxLDPzNdiH
18 VZjXc81Ab3QLfq1ggBeWjmnxHRa4smQTL6
19 VPbeJAdMtPzFwhgF3KtExvCw1mUsnkJZh3
20 VZ8q9WgAUxmXrjj5zTKsLbycamxxvtRDyE
21 VZ6Q5sjkbzRwQ3taVtr8ifwMJHx9ijiru4
22 VVoKxYVWs776y2DZm7BMNZSKUDRh83F7Xz
23 VLdtHvjfMV5pQvVQhSsPES7bG93ufzC2V6
24 VQ2GmpfcGRL5cUM5sPG8JJVv8jdh4AXMfk
25 VDqfYoJcuaFVPweXhSk3rHEJCzaHtNGDrL
26 VYwBmpGDNoK62yCMhuy664TTCLXscDPAgT
27 VPpiK7G7vAs7Rjp7bFkTG93pxzRpj1knK4
28 VUZaE9BgjK6HB2L2gKfBxvckcFhzkuz4Wx
29 VVX1ef6kvgYDSrtjcyrHpwkoQ9zq9N61YW
30 VTQVtPuLB6FLMe7Aea8jZGJmmkajLhutuU
31 VNezzdfeFr4zfgwsisvTNKTjoHFvQfJaoh
32 VBya9sy6Px9m31MYgSanN84PmxtoEpi6es
33 VPuddG7NpnF6YDhqABqTsif1k1WYDYoFs8
34 VQdq1St4A99s4MwRNVK44eubY1gdnAK9Ht
35 VYqFtoYqEqxVrvFhEjWJyKnsdfJ5PzFh5T
36 VLQ8ppRqzsirQEXTWzBp51fBoxB4wYjgMB
37 VSkfUprCEjq2R9UUjMDJAm1wVyfZAwM7B8
38 VPRjzqmMUgYT6Bz8Nq8NuStzbrh3cKzxv5
39 VCsEDSrmf2x44FojRXZnQ8xMS3L9do64eF
40 VWZfrXWFvnuxt86wwjEM3EZFffpQtZCrvT
41 VT2R5ZPkw9HnK6p1hN2XTVvoidZKz7JEwY
42 VGMmggHgyzwZhWDdGnPTMxuFBVmz9MSMn3
43 VCWJWxaXbq8tU2qVU6d6X25bTqx65Rhtns
44 VBNH7bMrwcqSbbEh3SvVTVZgwnbnA2fAUU
45 VC8aPx8AwYTUQyenndP5UH9Z5eqSJC5EhS
46 VDY3eScgT312TmejsXajNR7NqbeFRzz7tE
47 VGW3oYC73aJTnh98CGMmQENL4jybiq3Sxy
48 VWGY45wCCixyUY7dHpuj9UZVvFycAse6yd
49 VSxc9cn34uRRinapWcPRvPCgLEp5azWSKe
50 VDvNYRN2D2F4YkfFHSL6Pk5xVwbvaZU4SY
51 VQhF5RNghPsXJmTv45f1zLJ42u4BxnZ9Q5
52 VPDZq4JEeojcBDBHSfY7fLsYiDyanZqFVL
53 VR5jDu6VoU1kEQJe3bdJmChPCwFek15kVX
54 VTS7aYFBCv5YqWDo6n5drZH3XSy16pEZYt
55 VJMaCX5m2HrR9yLLWtxX1TJuZT3Fxmauyn
56 VDSVYgxVuDPVxHUXthman6n4JaB3amfwSP
57 VKN7EVgEZ5xh8R3HEdm4SNskbM2R9HdM7Z
58 VTDLNKKjWxnUfdUyfwLz1eh63PKNgs341h
59 VM9GMFsapkNiyPZ2vpPgVCyFfFiKfKtfVX
60 VQ3YSAXpsyRfPbPWUiHUCLcCiARMqjUHsw
61 VLu4eeWyksJTfubHDZ6WuFRM5ttCKSWng1
62 VWw2TKGC3jzRLpo7w2mCXYHfXtxXGS7HHk
63 VQ4WwmTWvjuKJ8EcBSfiVSxmL5J4PNvbPt
64 VX1KrMU8XM9ZysupKb32wB7XQ3WTm2QEA4
65 VQ9tfRBoYPMwQ9rFs178o8LyF8NSJz2m6u
66 VAnqhtMyqjaNZZFwMYKSiZJErVAhkWjgNW
67 VDjgtAkYtTrQwZg5vhQZAFo5km5QD1AFbd
68 VGgYhcB4BsLKCDcuDDThC7gcq7pV7xdgmg
69 VEEphvPfoqT3m7dG5bvx2tg7HNr2pwENdv
70 VFhV7h4QpHExk6Ye1jHgvAkspr3LRmMZDP
71 VMiWbEpxCqQxkSKyQkfZbzW2gCNGYKjgzo
72 VFtgbJr54wthE6aXgqiUsiBKPM7H9PLwhw
73 VQtRp5577xD89gJmGNhfAwSw99rkVzzdRz
74 VPjdZewTF6zz2rJ1wArTZXMLvLJLatFt2U
75 VBXH3TAh2rz9M3nkKzU9huBWa5tBgK6v83
76 VXLwtRWnW2whrDUBSDPV2dJ376PC6ErjoJ
77 VQDqGmQ6L1dvtCh8RvVevVu7u2qhmYiLkQ
78 VXcA3DafFFQJx8TVttNFGewQhnvWFGcnYz
79 VKGUW9XBfjpZLBUoAbHmJyqurvQVzedCM8
80 VHk7RhL7J8Qa84UwDRxQPXRU84cCoALaEP
81 VTbMCrAguZh2fwBqoY3bXK5rrNuBTEsBoA
82 VT4KDHQWcDhAqi3tZq2VzTQHy98o1gfsAh
83 VFwvMYeG2m6fHjcJZ8NAAwL5WN5KuqH6QL
84 VLMVefaxFek9ijkzH5JkTCx1S8n3qQPi9Q
85 VF2bkKb5MhoKX64WCDLZcCDUNVWZH4rAz8
86 VNRe36YoJeZH8sUXodGH8t6nSVsT5pHTnj
87 VHjPH3e4GCfLSeVg7z6nbWYquURCShYtxW
88 VKaqgGSf3EUDmDQap3D1TPrzMtYZxWxN94
89 VUgrJs5i1oo6a3PFzqCJ8d3djtwzsiW5np
90 VLcfY2fdeuoRJZT2VKDxyQ6dvvgBezCKhx
91 VGdL9CFoHJEXB16UdmHMLaJvLSNrPGAa8v
92 VLHwZ9doNj2rnNkvrQ7qaPGr8cGvb7yyks
93 VTWg6F19Lh4fSPGqmttHKJJSB8cAgWhgUs
94 VZAzY2fBMxov3E4tyMjz2i3SWSuDTHFu5Z
95 VFLfWAfuh2bnAYCr8msNAQsdx3jB4mRc4W
96 VYUCdvQoRhBgaD2t6CMeW4u5F4K8WAonjC
97 VGoAfJ5o49zZXqcx6MqH6DvtouQi3BvqLM
98 VPCm6xTcSRmJGkozQUYK7dAxKHjvXxSTjA
99 VJax686s8SqqmM5yrNg2wB98W3qRB5zMvj
100 VVGhYinsT7LbuFrpKBCDpz6LCDaccxhWyC

Top 100 received

Address
1VUhxeZNwsvW9phMxaYiA79LqKnScrp9ELG
2VJKKb7BugfwsRkAUjZdHrsHkt9LCEGVVGa
3VEwMSM5eJQWqR12NDZWHSSPzjkuYMs9bAh
4VR9c7uHxV9Vg6EnoBxAdoYULKvWjsGYYbL
5VW1B8W33SR581Tj4xgqUK8Wco9g12MDWCi
6VGge7oF1XFrhhbDo96j1EpHJUn4eSRCENp
7VSbeifSggBcnABhPywWMCmuuuRugxFEAen
8VBpkPGDv5spRvp4CMXudnfLR36JbxXuiyq
9VYaL4KSXc4fby51jY95gWzV4JPjJwpVGbp
10VK79VE88MCF6yNpSZZXowV4kRwwAk8Qc9h
11VHEpH7aCEifYaTgRvLHm5KBrqZTGdHVR2A
12VByrypHjwVsioyR6YRpotwBq5W8RdRYHGy
13VKV3CQ4Rr2Fj1Ru1Na4Zxr8xcMJG98SKcM
14VKS1MP5tmC7F9HoirXspc6DiZQmxrVbsc7
15VTSphB5XKr45M4RgwWTyoCiZuehdu77Dky
16VMJZkqJBLWhcLG52qPb9awSn2dMVEodFQx
17VShWRZadSJGYfaULFxtHZcCbm58eUKDeNF
18VJbupygMjeSH8NVLLJ8HwDiQFCj7MjRUHo
19VRZdSJTquVYYUwafNUHFMyKeJnRcPT4m6f
20VJZ5TeNCyQ6AMrGFCdRj8aVkTAugRUqKqu
21VYFGgvoiBcvvGMc182ENW6bn9h3zPmb7Ho
22VYmZmF54r8qM1rHHrV4D1N2hbC6U7iwDtf
23VEdyvEHBQhZydsy8L5k5ENVmh8SnKCSSN7
24VCX2RJWKboGzAfMQYrdw9MiHdq6Z7J5QhJ
25VVoKxYVWs776y2DZm7BMNZSKUDRh83F7Xz
26VSMF47WLMRaiRP7cv2FyGbgMh8SDy7WSNT
27VCprY9ZE3vQ6WLUBfpSdCV6y64HADipzja
28VY1Z8daEc2CLzhy9WUgpcW8nfLtFr6VZ1Z
29VWrGTMXpkcjq8njSZQgmwMLKcXdtxyhj16
30VYqFtoYqEqxVrvFhEjWJyKnsdfJ5PzFh5T
31VTuUhCMapmC8rQoxpwSiphxiFtNiUrPQCw
32VZjXc81Ab3QLfq1ggBeWjmnxHRa4smQTL6
33VQUSdDfK5TbTfLUHurnW287ArxLDPzNdiH
34VPbeJAdMtPzFwhgF3KtExvCw1mUsnkJZh3
35VZ8q9WgAUxmXrjj5zTKsLbycamxxvtRDyE
36VZ6Q5sjkbzRwQ3taVtr8ifwMJHx9ijiru4
37VPtuzBHZAjjLQ4nTJVmrRSqoioVU56m1JU
38VTrm4ejkBgwCceznkfemfjeFKewvp2zXgd
39VQdq1St4A99s4MwRNVK44eubY1gdnAK9Ht
40VCy9xZ2DCMJ81Y94nDDrTAP3trT1oDfEaq
41VRdKyiit2gozqm2F4EJvJiWdHwKqbR6RHg
42VVeNfAvKE1gPvtdsBULRpDmJ1WrvKm27Kv
43VLdtHvjfMV5pQvVQhSsPES7bG93ufzC2V6
44VN4SV5RidNSZvEZy3nhdMtoaiuigH3xgJg
45VHoCRR8kxEMBrpZMpC3xYj8QuJ7gdcSmB4
46VEHaH5CoEprgEW2JSPtpZiFqLWePu9XvCJ
47VVgp55sYzomv8wi9fino1oeUHcY7DxPkFs
48VKGUW9XBfjpZLBUoAbHmJyqurvQVzedCM8
49VGkZY94nDBqihrTwXFGobckWtGUQxWi4gG
50VUNSAFWShKC61y91WYZGrpwtQvMAKkkBSf
51VCG7RbCGZqvovnvYKLgbN5JZwAth3h1eLw
52VUPfoMBjiHHP6EGe9wAZEFKVBFDcoBWcA9
53VRkPkwihyrt58s5JASEfKhheAEuY5Y3G44
54VCBrVd8wKrJpcr6hdD1GThQDVx8VSv9Tc3
55VQR745xK17VAncLGsmTFCe9AEb8xjx7Wt5
56VJbY6gaabkPr9PWtZQ9FTQDHtUAhHe23og
57VQ2GmpfcGRL5cUM5sPG8JJVv8jdh4AXMfk
58VDqfYoJcuaFVPweXhSk3rHEJCzaHtNGDrL
59VPpiK7G7vAs7Rjp7bFkTG93pxzRpj1knK4
60VTQVtPuLB6FLMe7Aea8jZGJmmkajLhutuU
61VVX1ef6kvgYDSrtjcyrHpwkoQ9zq9N61YW
62VYwBmpGDNoK62yCMhuy664TTCLXscDPAgT
63VUZaE9BgjK6HB2L2gKfBxvckcFhzkuz4Wx
64VPGXBuQwBingsiLGG5CX8az84XGXbzz3At
65VNezzdfeFr4zfgwsisvTNKTjoHFvQfJaoh
66VBya9sy6Px9m31MYgSanN84PmxtoEpi6es
67VPuddG7NpnF6YDhqABqTsif1k1WYDYoFs8
68VFwvMYeG2m6fHjcJZ8NAAwL5WN5KuqH6QL
69VF2bkKb5MhoKX64WCDLZcCDUNVWZH4rAz8
70VQDqGmQ6L1dvtCh8RvVevVu7u2qhmYiLkQ
71VVCRMmrtNB3gnTqimicCcxNjiV32jCaNz4
72VCVfWFa7qEW6c34VXj7Cra6avqdmquax2S
73VJ5HcXCX2eaMyaoSCGyinAPd4ZJCRTEYus
74VLQ8ppRqzsirQEXTWzBp51fBoxB4wYjgMB
75VPRjzqmMUgYT6Bz8Nq8NuStzbrh3cKzxv5
76VSkfUprCEjq2R9UUjMDJAm1wVyfZAwM7B8
77VCsEDSrmf2x44FojRXZnQ8xMS3L9do64eF
78VWZfrXWFvnuxt86wwjEM3EZFffpQtZCrvT
79VT2R5ZPkw9HnK6p1hN2XTVvoidZKz7JEwY
80VZwn18yjB96tHDCjCwELfxskVbFvzfy7sS
81VGMmggHgyzwZhWDdGnPTMxuFBVmz9MSMn3
82VGW3oYC73aJTnh98CGMmQENL4jybiq3Sxy
83VDY3eScgT312TmejsXajNR7NqbeFRzz7tE
84VQhF5RNghPsXJmTv45f1zLJ42u4BxnZ9Q5
85VPDZq4JEeojcBDBHSfY7fLsYiDyanZqFVL
86VBNH7bMrwcqSbbEh3SvVTVZgwnbnA2fAUU
87VCWJWxaXbq8tU2qVU6d6X25bTqx65Rhtns
88VC8aPx8AwYTUQyenndP5UH9Z5eqSJC5EhS
89VSxc9cn34uRRinapWcPRvPCgLEp5azWSKe
90VWGY45wCCixyUY7dHpuj9UZVvFycAse6yd
91VEYbbBrvmo49nPt8cbtoXemerBYw4CQWLW
92VR5jDu6VoU1kEQJe3bdJmChPCwFek15kVX
93VDvNYRN2D2F4YkfFHSL6Pk5xVwbvaZU4SY
94VDttdmXgk1zCSXCW7YQnX7s9TAcvr17JNA
95VTS7aYFBCv5YqWDo6n5drZH3XSy16pEZYt
96VJMaCX5m2HrR9yLLWtxX1TJuZT3Fxmauyn
97VTDLNKKjWxnUfdUyfwLz1eh63PKNgs341h
98VKN7EVgEZ5xh8R3HEdm4SNskbM2R9HdM7Z
99VDSVYgxVuDPVxHUXthman6n4JaB3amfwSP
100VXcA3DafFFQJx8TVttNFGewQhnvWFGcnYz

Wealth distribution

Amount (VDA)%
Top 25
1056500.2794552645.90
Top 50
254947.5031000011.08
Top 75
219974.002400009.56
Top 100
122674.501800005.33
Total 94.67